Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Haberler
02.03.2016
..........................................................
Uzaktan Dil Eğitimi

Uzaktan Dil Eğitimi

04.02.2016
..........................................................
Kabin Memurluğu Eğitimi

KABİN MEMURLUĞU EĞİTİMİ

23.11.2015
..........................................................
İşyeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

23.11.2015
..........................................................
İşyeri Hemşireliği

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ

23.11.2015
..........................................................
İş Güvenliği Uzmanlığı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

27.10.2015
..........................................................
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

26.10.2015
..........................................................
Cinsel Terapi Eğitim Programı

Cinsel Terapi Eğitim Programı

26.10.2015
..........................................................
Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

22.10.2015
..........................................................
Aile Danışmanlığı Eğitimi

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

22.10.2015
..........................................................
Arabuluculuk Güncelleme Eğitimi

ARABULUCULUK GÜNCELLEME EĞİTİMİ

22.10.2015
..........................................................
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

1
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Programın Tanıtımı

Arabuluculuk, Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm" (ADR) yöntemidir. Sistematik teknikler uygulayarak, görüşme ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk tarafların kendi çözümlerine bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk (evaluative mediation) şeklinde de gerçekleşebilir

Programın Amacı

Bu 48 saatlik program ile, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri(ADR) arasında dünya genelinde en geniş ve yaygın kullanım alanına sahip, arabuculuk konusunda hukukçulara yönelik bilgilendirme ve arabuluculuk becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimin sonunda, arabuluculuğun en önemli özellikleri, hangi davaların arabuluculuk için uygun olduğu, davaların ne şekilde arabuluculuğa yönlendirilebileceği, arabuluculuğun başarı ile sonuçlanmasına veya başarısızlığına etki eden ana faktörler konusunda bilgi sahibi olunacaktır. Ayrıca, eğitimde çeşitli arabuluculuk tarzları ve müzakere teknikleri öğretilip, bu konular üzerinde alıştırmalar yapılacak ve müvekkillerinizi arabuluculuk konusunda nasıl bilgilendirebileceğiniz de gösterilecektir.

Programın Süresi

48 Saat

Ders Programı

TEMEL ARABULUCULUK BECERİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI (48 Saat)
Yer: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mecidiyeköy Sürekli Eğitim Merkezi
34 Saat- Teori ve Uygulama Örnekleri - 14 Saat-Pratik Çalışmalar
Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu
 
3 - Eğitim Programına Giriş- Neden Arabulucu Olmak İstiyorum?
- Çatışmaların Nedenleri, Çatışma ile Baş Etme Yolları.
- ADR ve Arabuluculuğa Giriş, ADR’nin Uluslararası Ticari-Hukuki Uyuşmazlıklardaki Önemi.
-Arabululuculuğun Özellikleri ve Arabuluculuğun Diğer Anlaşmazlık Çözüm Yolları ile Kıyaslanması.
 
Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu
 
 
 
 
 
3 - Arabuluculukta Temel Kavramlar.
- Arabuluculuğun Tercih Edilmesine veya Edilmemesine Neden Olan Faktörler.
- Çatışma Yönetimi İçin Menfaat Odaklı Bir Müzakere Süreci Olarak Arabuluculuk
- Arabuluculuk Üzerine Uluslararası Arabuluculuk Örnekleri Gösterimi. (Video)
- Menfaat Odaklı Müzakere Alıştırması ( 1 saat)
Cem Önce/ Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu
 
 
6 - Müzakereye Giriş.
- Beş Müzakere Tekniği.
- Prensipli Müzakere: Menfaatler/ Konumlar.
- Müzakere Becerilerinin Arabuluculukta Kullanılması.
- Çok Partili Müzakere Alıştırması
- Pratik Çalışmalar (3 saat)
Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu
Av. Arb. Neyir Şeyda Musal
 
 
3 Arabuluculuğun Aşamalarına Genel Bakış.
- İlk Temas Aşaması (Hazırlık),
1. Aşama: Açılış Konuşması;
-          Arabuluculuk Anlaşması
-          Toplantı Organizasyonu
-          Arabuluculuğu Başlatmak
-          Arabulucunun Açılış Konuşması
-          Taraflar ve Taraf Vekillerinin Kontrol Listesi
-          Açılış Konuşmaları Pratikleri
2. Aşama:  Çözüm Arama/Değiş-tokuş
- Video gösterimi.
- Pratik Çalışmalar (1 saat)
Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu
Av. Arb. Neyir Şeyda Musal
 
3 - Özel Oturum (Caucus): Neden Kullanmalı, Nasıl Kullanmalı?
- Arabuluculuk Sürecinin Aşamaları (Devam):
3.Aşama: Seçenek Yaratma ve Çözümü Müzakere Etmek;
4. Aşama: Anlaşmaya varmak ve Kapanış
- Video Gösterimi
- Arabuluculuk Tarzları ile İlgili Video Gösterimi (klipler).
- Canlandırma: simülasyon + Tartışma (Pratik Çalışmalar-1 saat)
 
Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt
 
Neşe Doğan Yüksel
 
Funda Nazlı Erdoğan
 
Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu
12 İletişimde ve Çatışmalarda Önemli Psikolojik Kavramlar.
  • Vücut Dili, Sözsüz ve Şiddetsiz İletişim (4 saat)
  • Etkin Dinleme Teknikleri Örnekleri (2 saat)
  • Öfke Yönetimi ve Güven Oluşturma (2 saat)
  • Çerçeveleme, Yeniden Çerçeveleme, Gerçeklik Testi ve Soru Sorma Teknikleri (2 saat)
Pratik Çalışmalar (2 saat)
Av. Arb. Neyir Şeyda Musal,  Av. Arb. Yonca Yücel
 
12 Arabuluculuk Sürecinin, Yasal, İdari ve Etik Yönlerinin Değerlendirilmesi
Arabulucuda Bulunması Gereken Nitelikler
Arabuluculuk Sözleşmesi, Sonuç Tutanağı ve Anlaşması,
Arabuluculuk Sürecinin Kuralları
Arabuluculuk Meslek ve Etik Kuralları + Pratik Çalışmalar (1 saat)
Av. Arb. Yonca Yücel, Av. Arb. Neyir Şeyda Musal, Av. Arb. Aşiyan Süleymanoğlu 6 Arabuluculuk Uygulamaları
 
 

İstanbul Grubu Başlangıç Tarihi:

7-8 Ekim 2017

Gaziantep Grubu Başlangıç Tarihi:

30 Eylül 2017
1 Ekim 2017

*Gerekli olduğu hallerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, ders programında ve eğitmenlerde değişiklik yapabilir.

Adalet Bakanlığı'ndan, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi İçin Almış olduğumuz 26.06.2013 Tarihli Yetki Belgemiz.

Yetki Belgesi