Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Haberler
02.03.2016
..........................................................
Uzaktan Dil Eğitimi

Uzaktan Dil Eğitimi

04.02.2016
..........................................................
Kabin Memurluğu Eğitimi

KABİN MEMURLUĞU EĞİTİMİ

23.11.2015
..........................................................
İşyeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

23.11.2015
..........................................................
İşyeri Hemşireliği

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ

23.11.2015
..........................................................
İş Güvenliği Uzmanlığı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

27.10.2015
..........................................................
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

26.10.2015
..........................................................
Cinsel Terapi Eğitim Programı

Cinsel Terapi Eğitim Programı

26.10.2015
..........................................................
Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

22.10.2015
..........................................................
Aile Danışmanlığı Eğitimi

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

22.10.2015
..........................................................
Arabuluculuk Güncelleme Eğitimi

ARABULUCULUK GÜNCELLEME EĞİTİMİ

22.10.2015
..........................................................
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

1
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

PROGRAMIN TANITIMI

Eğiticinin Eğitimi Programında katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Eğitim süreci sonucunda katılımcılar;

• Yetişkin eğitiminin temel özelliklerini kavrama,

• Eğitim süreci ve kurum içinde etkili iletişim kurma,

• Kurum içi belirlenen bir konuda eğitimi planlama,

• Planlanan eğitimi uygulamalı olarak yürütme,

• Uygun sunu tekniklerini kullanma,

• Eğitimin amacına uygun görsel ve işitsel materyaller geliştirme,

• Katılımcıların öğrenme stillerine uygun öğretim model ve yöntemlerini kullanma,

• Yapılan eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri ile değerlendirme,

• Yapılan eğitimin etkililiği ve verimliliği hakkında geri bildirim sağlama,

• Tüm süreci kurumun hedefleri doğrultusunda raporlayabilme becerilerine sahip olacaklardır.

PROGRAMIN SÜRESİ

Teori ve Pratik eğitimin toplam süresi 45 Saat'tir.

PROGRAMIN ÜCRETİ

1000+KDV